I PLA PEDAGÒGIC

El I Pla Pedagògic 2008-2011 és un instrument de planificació educativa concebut per la millora pedagògica. Presenta unes directrius comunes amb l’objectiu d’ordenar esforços per progressar conjuntament en unes línies determinades de treball pedagògic.
En aquest apartat hi trobareu documents per recordar com va ser la seva presentació i organització, així com la descripció de les 6 línies que el van conformar. També es podrà consultar l’avaluació general del pla, amb els punts forts i febles valorats pels centres i amb totes les propostes de millora i observacions, recollides des de l’Àmbit Pedagògic.